Udviklet til at
optimere work flow

Hos HIPAQ fremstiller vi forskellige trykbærende systemer til produktionsvirksomheder og offentlige institutioner. Disse løsninger fremstilles ofte til brug ved betonrenovering, højtryksrensning af varmevekslere, generel vedligeholdelse, overfladerensning og fjernelse af rust og bundmaling.

Kombinerede varmeværker og kraftvarmeværker anvender vores højtryksløsninger til større rengøringsopgaver og integrerer systemerne i produktionsanlægget.

Et stort antal mellemstore og store virksomheder, der

 

har specialiseret sig i rengøring, vælger løsninger fra HIPAQ. Disse løsninger er normalt nøje tilpasset kundespecifikke ønsker og krav. Dette gælder også for vedligeholdelse i indkøringsperioden.

  • Systemer til højtryksspuling
  • Rengøringssystemer
  • Lagerførende i tilbehør til alle trykniveauer
  • Elektriske, dieseldrevne og hydraulisk drevne systemer


HIPAQ Danmark
+45 98 38 32 00

HIPAQ Norge
+ 47 330 40250
HIPAQ Danmark
info@hipaq.dk

HIPAQ Norge
info@hipaq.no

Sådan arbejder vi

   

Fuld gennemsigtighed med hensyn til alle aspekter af fremstillingsprocessen.

Hos HIPAQ fokuserer vi på vores kunders specifikke krav og ønsker. Vi opdeler derfor altid opgaverne i afsnit og delleveringer for at sikre os, at slutproduktet til enhver tid lever op til kundens forventninger. I hele fremstillingsprocessen fokuserer vi på kundedialog og -involvering for at skabe den perfekte løsning.  How we work 

Stoltheden ved håndværket

Hos HIPAQ sætter vi en ære i at konstruere stærke, robuste og holdbare maskiner. Dette er muligt ved den rette kombination af kvalitetskomponenter og fremragende håndværk.

 

3D CAD-design og -konstruktion

Vi bruger 3D CAD-design som vores primære værktøj ved design af løsninger. Dette giver en lang række fordele, f.eks. i form af sporbarhed, og øger sandsynligheden for at opdage potentielle problemer tidligt i produktionsprocessen.

3D-tegningerne fungerer også som dokumentation forud for samlingen og klarlægger det endelige systemlayout for os og vores kunder.
Handcrafted

Respekt
for miljøet, mennesker og trivsel

   

HSEQ

Hos HIPAQ arbejder vi løbende med HSEQ (sikkerheds-, miljø-, sundheds- og kvalitetsstyring).

Det er vores politik til enhver tid at overholde gældende standarder for kvalitetsstyring, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø og sundhed. Vi analyserer løbende vores arbejdsrutiner og videreuddanner vores medarbejdere. Vores kvalitetsstyringssystem omfatter alle dele af vores organisation – fra den indledende forespørgsel til den endelige levering.

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • OHSAS 18001:2008

Vi lever op til vores kvalitetspolitik ved at:
udvikle kvalitetsniveauet af vores processer
udvikle nye produkter, der er skræddersyet til at opfylde markedets behov
holde os selv og vores kunder løbende informeret om ny teknologi
levere produkter af høj kvalitet
levere til tiden
levere unikke løsninger

 

 

HIPAQ er godkendt i henhold til Achilles Joint Qualification System for leverandører til olieindustrien i Norge og Danmark. Vi er desuden medlem af Danish Marine and Offshore Group (DMOG) og Eksportforeningen.

 

 


Copyright © 2013 - All rights reserved