Udviklet til at
optimere work flow

Hos HIPAQ fremstiller vi forskellige trykbærende systemer til produktionsvirksomheder og offentlige institutioner. Disse løsninger fremstilles ofte til brug ved betonrenovering, højtryksrensning af varmevekslere, generel vedligeholdelse, overfladerensning og fjernelse af rust og bundmaling.

Kombinerede varmeværker og kraftvarmeværker anvender vores højtryksløsninger til større rengøringsopgaver og integrerer systemerne i produktionsanlægget.

Et stort antal mellemstore og store virksomheder, der

har specialiseret sig i rengøring, vælger løsninger fra HIPAQ. Disse løsninger er normalt nøje tilpasset kundespecifikke ønsker og krav. Dette gælder også for vedligeholdelse i indkøringsperioden.

  • Systemer til højtryksspuling
  • Rengøringssystemer
  • Lagerførende i tilbehør til alle trykniveauer
  • Elektriske, dieseldrevne og hydraulisk drevne systemer
 

Diesel drevet højtryksrenser. Arbejdstryk 300 bar og flow 90 l / min. Enheden anvendes til rengøring i fiskeindustrien.

 

Højtrykspumpe til centrale rengøringsformål. 200 bar og 200 l / min. Elektrisk drevet.

 

Højtrykspumpe til olie spuling. 285 l / min ved 200 bar. Elektrisk drevet. Rustfri vandtank. Filtreringssystem.

 

Lastbil monteret højtryksmaskine. 550 HP diesel drevet. 172 l / min og 1300 bar.

1
1

Sådan
arbejder vi

Fuld gennemsigtighed med hensyn til alle
aspekter af fremstillingsprocessen.

Hos HIPAQ fokuserer vi på vores kunders specifikke krav og ønsker. Vi opdeler derfor
altid opgaverne i afsnit og delleveringer for at sikre os, at slutproduktet til enhver tid
lever op til kundens forventninger. I hele fremstillingsprocessen fokuserer vi på
kundedialog og -involvering for at skabe den perfekte løsning.

workflow hipaq

Stoltheden ved håndværket

Hos HIPAQ sætter vi en ære i at konstruere stærke, robuste og holdbare maskiner. Dette er muligt ved den rette kombination af kvalitetskomponenter og fremragende håndværk.

3D CAD-design og -konstruktion

Vi bruger 3D CAD-design som vores primære værktøj ved design af løsninger. Dette giver en lang række fordele, f.eks. i form af sporbarhed, og øger sandsynligheden for at opdage potentielle problemer tidligt i produktionsprocessen.

3D-tegningerne fungerer også som dokumentation forud for samlingen og klarlægger det endelige systemlayout for os og vores kunder.

Respekt
for miljøet,
mennesker og
trivsel

HSEQ

Hos HIPAQ arbejder vi løbende med HSEQ (sikkerheds-, miljø-, sundheds- og kvalitetsstyring).

Det er vores politik til enhver tid at overholde gældende standarder for kvalitetsstyring, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø og sundhed. Vi analyserer løbende vores arbejdsrutiner og videreuddanner vores medarbejdere. Vores kvalitetsstyringssystem omfatter alle dele af vores organisation – fra den indledende forespørgsel til den endelige levering.

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018

Vi lever op til vores kvalitetspolitik ved at:
udvikle kvalitetsniveauet af vores processer
udvikle nye produkter, der er skræddersyet til at opfylde markedets behov
holde os selv og vores kunder løbende informeret om ny teknologi
levere produkter af høj kvalitet
levere til tiden
levere unikke løsninger

certificeringer og samarbejde hipaq

HIPAQ er godkendt i henhold til Achilles Joint
Qualification System for leverandører til olieindustrien
i Norge og Danmark. Vi er desuden medlem af Danish
Marine and Offshore Group (DMOG) og Eksportforeningen.