Ejektor dyse

Ejektor dysen er et enestående værktøj til at fjerne store mængder af sand, ral, grus etc. i store vandførende kanaler. Dysen anvendes især i store kanaler fra Ø500mm og opefter. Ved hjælp af den specielle anordning af dyser udføres samtidig en skånsom rengøring af røret. Derfor er dysen også meget velegnet til rengøring af ældre kanalsystemer. Højtryksvandet føres frem gennem røret foroven, til et kammer, hvor bagudrettede dyser frembringer et enormt vacuum inde i røret. Det eksisterende vand i kanalen suges derved ind gennem røret og bliver en integreret del af rengøringsprocessen og der opnås en kombination af højtryks- og strømspuling. Fremadrettede dyser hvirvler sand, ral og sten op fra bunden og det suges/spules bagud sammen med det eksisterende kloakvand.

Ved bestilling venligst opgiv tryk, vandmængde samt slangelængde og dimension.

Max. tryk (bar): 200

Varenr.

Anv. område (mm)

Min. L/min v. 100 bar

Gevind

509010 500-800 300 1″ indv.
509011 700-1200 300 5/4″ indv.
509012 600-1500 300 5/4″ indv.
509013 1000-1200 400 5/4″ indv.
509014 1200-3000 600 5/4″ indv.