Retningslinjer for personvern

Disse retningslinjene for behandling av personopplysninger beskriver hvordan HIPAQ A/S innhenter og behandler opplysninger om deg. Retningslinjene for personvern gjelder for våre B2B-kunder samt for brukerne av nettsiden vår. HIPAQ A/S er dataansvarlig for personopplysningene dine. Henvendelser til HIPAQ A/S kan skje via kontaktopplysningene som står oppført nederst i disse retningslinjene.

Hvordan samler vi inn personopplysninger?

Personopplysninger er alle typer informasjon som i et eller annet omfang kan føres tilbake til deg. Vi samler for eksempel inn personopplysninger på følgende måte:

– Ved hjelp av informasjonskapsler når du besøker hjemmesiden vår.
– Hvis du i et kontaktskjema på hjemmesiden vår sender oss kontaktinformasjonen din og aksepterer at vi kan kontakte deg med relevante nyheter.
– Via B2B-markedet: For eksempel i forbindelse med inngåelse av et mulig salgsforhold, for eksempel anmodning om tilbud på et av våre produkter. Eller det utvises gjensidig interesse, for eksempel på en utstilling, og det utveksles kontaktdetaljer.
– Fra sosiale medier (LinkedIn) samt virksomhetsregistre (NN Markedsdata).

Innsamling av personopplysninger samt behandlingen av disse vil til enhver tid skje i henhold til loven.

Hvilken informasjon samler vi inn, og til hvilke formål?

Nettsted

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn og behandler opplysninger som vi kan føre tilbake til deg som person. Det skjer via e-postskjema. I tillegg til opplysningene du selv skriver inn, bruker nettstedet informasjonskapsler.

Formålet med slik innsamling av data:
– Analyse av bruken av nettstedet vårt ved hjelp av informasjonskapsler.
– Tilpasning av innhold på nettstedet vårt.
– Kommunikasjon i forbindelse med forespørsler via e-postskjema.
– Innsamling av opplysningene er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre interesser for å forbedre funksjoner på og oppbygningen av hjemmesiden.

B2B-markedet

Personopplysningene vi samler inn, blir brukt til ulike formål i forbindelse med ditt kundeforhold og driften av HIPAQ A/S. Opplysningene består av vanlige persondata i forbindelse med kundeadministrasjon og eventuell markedsføring:
Profesjonell kontaktinformasjon: Navn, e-postadresse, telefonnummer og jobbtittel.
Kundedialog når du henvender deg til oss om ditt kundeforhold eller andre forespørsler.
Produktinteresser og kampanjesegmentering (henvendelse via e-post skjer bare ved tillatelse).

Formålet med slik innsamling av data:

– Behandling av dine kjøp av produkter eller tjenesteytelser.
– Administrasjon av forholdet ditt til HIPAQ A/S.
– Tilpasning av vår kommunikasjon og markedsføring til deg.

Innsamling av opplysningene er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg, for at vi skal kunne ivareta firmaets interesser og for at vi skal kunne gi deg relevante tilbud.

Videregivelse av opplysninger

Generelt

HIPAQ A/S videregir utelukkende kundenes opplysninger til tredjeparter i samsvar med disse retningslinjene om personvern. Vi kan videregi opplysningene dine såfremt vi er forpliktet til å videregi eller dele data for å kunne overholde en rettslig forpliktelse. Videregivelse kan også skje etter anvisning fra en domstol eller annen rettsmyndighet.

HIPAQ A/S benytter seg av tjenestetilbydere og databehandlere som utfører arbeid på våre vegne. Tjenestene kan for eksempel være serverdrifting og systemvedlikehold, fraktforsendelse m.m. Disse samarbeidspartnerne kan få tilgang til data i det omfanget som er nødvendig for at de skal kunne levere sine tjenester. Samarbeidspartnerne vil være kontraktsmessig forpliktet til å behandle alle data strengt fortrolig og har dermed ikke tillatelse til å bruke data til annet enn det som er omfattet av den kontraktsmessige forpliktelsen.

Om Google Analytics

HIPAQ A/S bruker Google Analytics som nettanalyseløsning. I forbindelse med dette sendes nettanalysedata fra nettstedet vårt til analyse i tjenesten som Google tilbyr. Her fungerer Google Analytics som «databehandler» av data, og HIPAQ A/S som «dataansvarlig» for dataene. Data kan bare videregis etter avtale eller for å overholde rettslige krav.
Du kan lese mer om Googles retningslinjer for personvern her: https://www.google.com/intl/no/policies/
Google tilbyr en rekke løsninger for anonymisering av data og atferd. Du finner mer informasjon her: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=no

Om informasjonskapsler

Nettstedet bruker «informasjonskapsler», som er en tekstfil som lagres på datamaskinen din, mobilen din eller lignende med det formål å gjenkjenne enheten, huske innstillingene og føre statistikk. Informasjonskapsler kan ikke inneholde skadelig kode som for eksempel virus.
Det er mulig å slette eller blokkere informasjonskapsler – se veiledning.
Hvis du sletter eller blokkerer informasjonskapsler, kan det føre til at nettstedet ikke fungerer optimalt.

Periode for oppbevaring

Opplysningene oppbevares i det tidsrommet som er tillatt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem når de ikke lenger er nødvendige. Denne perioden er avhengig av opplysningenes karakter og bakgrunnen for oppbevaringen. Det er derfor ikke mulig å gi en generell tidsramme for når informasjon slettes.

Sikkerhet

‘Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for å hindre at opplysningene dine ved et uhell eller på ulovlig vis slettes, offentliggjøres, mistes, forringes, kommer uvedkommende i hende, misbrukes eller ellers behandles i strid med lovgivningen. IT-leverandørene våre sørger løpende for at IT-utstyret er oppdatert og har installert passende sikkerhetsforanstaltninger, blant annet brannmur og virusbeskyttelse. Innsamlede personopplysninger oppbevares på servere i Danmark. Noen personopplysninger administreres av databehandlere, som behandler personopplysninger på HIPAQ A/S’ vegne i henhold til gjeldende lovgivning om vern av personopplysninger. HIPAQ A/S har inngått databehandleravtaler med alle databehandlerne som vi benytter oss av, i henhold til de nye EU-reglene for behandling av personopplysninger (GDPR).

Endringer i behandlingen av personopplysninger

Den raske utviklingen av Internett betyr at det kan bli nødvendig med endringer i vår behandling av personopplysninger. Vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre gjeldende retningslinjer for behandling av personopplysninger. Ved vesentlige endringer gir vi deg beskjed i form av en synlig melding på våre hjemmesider eller via e-post.

Innsikt og klager

Du har rett til å få opplyst hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan dessuten til enhver tid komme med innsigelser mot at opplysninger blir brukt. Du kan også tilbakekalle samtykket til at det kan behandles opplysninger om deg. Hvis opplysningene som behandles om deg, er feil, har du krav på at de blir rettet eller slettet. Henvendelser om dette kan sendes til info@hipaq.dk. Hvis du vil klage over behandlingen vår av personopplysningene dine, har du også mulighet for å ta kontakt til Datatilsynet.

Kontaktopplysninger

HIPAQ A/S er dataansvarlig for persondata som samles inn om deg. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til retningslinjene for personvern, kan du ta kontakt med:
HIPAQ A/S, Vidalsvej 4, DK-9230 Svenstrup
Tlf.: +45 98 38 32 00, E-post: info@hipaq.dk Org. nr.: DK 13 71 61 37